Home
Heemkundekring "De Kleine Meijerij"
Heemkundekring "De Kleine Meijerij"

ZATERDAG 20 APRIL, ESCH EN DE ROMEINEN. ROMEINSE LEZING EN WANDELING
In Esch,10.00 - ca. 15.30 uur 

 

Als we kijken naar de rijke historie van Esch, dan is Esch uniek te noemen in de Brabantse geschiedenis. Rond het begin van onze jaartelling was er al bewoning in Esch. Kort daarna zijn de Romeinen zich ook in dit gebied gaan vestigen. In Esch, maar ook de omgeving van Halder. Zij hadden “goede” banden met de plaatselijke bevolking. In de jaren '50 en '60 van de vorige eeuw zijn er een aantal archeologische opgravingen en belangrijke vondsten geweest in Esch. Hierdoor werd Esch in een keer wereldnieuws. Dat had allemaal te maken met de vroege bewoning van dit gebied.

 Bacchus

Wilt u hier meer weten over ons Romeinse verleden? Ga mee met een unieke, Romeinse wandeling door Esch met voorafgaand een lezing door deskundigen over de romeinen en hun betekenis in en om Esch. Voor velen is dit verleden nauwelijks bekend. Dit om meer bekendheid geven aan “Ons” Romeins & Esch verleden en de betekenis ervan voor nu en deze streek in zijn algemeenheid. Samen pakken wij als heemkundekring De Kleine Meijerij dit op samen met Museum Boxtel (MUBO) dit op. Mede in het kader van het 10-jarig bestaan en jubileumjaar van MUBO.
Het programma op zaterdag 20 April, aanvang 10.00 uur. (einde circa 15.30 uur): Samenkomst, lezing en lunch in Dorpshuis De Es,  Dorpsstraat 5c in Esch.
Max. aantal deelnemers 40 personen. ( Wie het eerst komt, het eerst maalt.)

  • 10.00 uur ontvangst, door Wil van Pinxteren, voorzitter van Heemkundekring De Kleine Meijerij met aansluitend een lezing door de in de Romeinse tijd in Zuid-Nederland gespecialiseerde archeoloog drs. M (Martijn) Bink van archeologisch bureau RAAP en Theo van Dooren uit Esch over het Romeinse verleden van Esch..
  • Tussen de middag gezamenlijke lunch met een Romeinse inslag.
  • Na de lunch wandelen we langs een aantal plaatsen in Esch waar restanten van de aanwezigheid van de Romeinen gevonden zijn. De wandeling is ca. 6 kilometer.

 Deze dag is een coproductie tussen MuBo en De Kleine Meijerij Dit arrangement kunnen wij inclusief lunch u aanbieden voor een eigen bijdrage van de deelnemers voor € 17,50 per persoon.
Aanmelden:
Stuur een mail, of bel even. Geef uw naam, adres, en aantal personen dat komt door.
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    Marktplein 2 Esch of bel tel. 0641648688
Betaling kan contant bij start van de bijeenkomst, of per vooruitbetaling op rekeningnummer RABO NL92 RABO 0118 1042 41 tnv. W.F.C. van Pinxteren onder vermelding deelname Romeinse wandeling 20 april aantal personen en naam.

NIEUW NUMMER DE KLEINE MEIJERIJ

De nieuwe lente van 2024 brengt weer een nieuw nummer van het kwartaalblad van Heemkundekring De Kleine Meijerij. Een bijzondere grenspaal uit 1806 tussen Oisterwijk en de Beerzen, met de naam ‘Beeksbergsken’,  is het onderwerp van de bijdrage van de in Oost-West- en Middelbeers woonachtige oud-Oisterwijker Charles Boissevain. Het stuk is voorzien van mooie illustraties.

1 Paal Bekersberg geheel 
De grenspaal (coll. HHK Heerlijkheid Oirschot)

Frans Goris brengt in dit nieuwe nummer het tweede deel van zijn artikel over de gebroeders Kees en Jan Trimbos die vanuit hun ‘onderduik’ in Moergestel tijdens de Tweede Wereldoorlog werden gedeporteerd om te gaan werken als dwangarbeiders.

In het vorige nummer van De Kleine Meijerij verscheen een artikel over de uit Oisterwijk afkomstige Theo Cornelissen die intrad bij de Fraters van Tilburg. Theo was de heeroom van Helène Groenland. Zij zond de redactie een interessante aanvulling op dit artikel.

Jos de Kort (Oisterwijk 1908-1996) vertrouwde ooit zijn ervaringen als militair in de periode 1939-1940 toe aan het papier, van Moergestel naar Calais en terug. Gerard Willems werpt in zijn artikel hierover nieuw licht op deze bijzondere man en zijn belevenissen.

Foto 1 familie De Kort 1928 bij KleinBrierke
(Gezin Lambertus de Kort en Cornelia Smetsers, coll. Fam. De Kort)

Harrie van Iersel verhaalt in zijn mooi geïllustreerde bijdrage over het Helvoirtse landhuis Mariënhof dat omstreeks 1812 gebouwd werd aan de Rijksweg. De verschillende eigenaren van dit markante pand waaronder Des Tombe, jonkheer De Jonge van Zwijnsbergen en Martinus van Iersel passeren daarbij de revue.

foto 5 MBW de jonge
(Jonkheer M. de Jonge van Zwijnsbergen)

Een bijzonder gedichtje in dialect over het klimaat verscheen in januari 1966 in het Haarens Klokje. Een onbekende dichter belicht hierin de toenmalige toestand en opmerkelijk zijn daarbij (o.a. qua hoeveelheden ‘nattigheid’) de overeenkomsten met onze huidige regenachtige tijden.

Als nieuwe uitgaven worden een drietal boeken vermeld:De Midden-Brabantse familie van de Voort 1490-2023’ van Jan P. van de Voort., ‘Brabants Gerij. Agrarische voertuigen en hun makers in historisch perspectief’ van Geert de Bruijn en ’Over het stroomgebied van de Dommel. Een landschapsbiografie’ van Ger van den Oetelaar, Jan van der Straaten en Jan Timmers (Red.)

De webtip gaat over de website www.erfgoedkloosterleven.nl over het Erfgoedcentrum voor Nederlands Kloosterleven in St. Agatha.

Deze aflevering 1 van De Kleine Meijerij is verkrijgbaar bij Boekhandel Oisterwijk te Oisterwijk, bij Johan heeft het te Moergestel, Primera Koningsoord te Berkel-Enschot, SPAR te Esch, Slijterij Mitra te Helvoirt, de Read-shop/DA te Udenhout en het Heemcentrum van De Kleine Meijerij in het voormalig gemeentehuis van Haaren aan het Mgr. Bekkersplein.

MAANDAG 25 MAART
LEZING MARIA VAN DEUTEKOM OVER HEKSENVERHALEN

Aanvang ca. 20.30 uur, aansluitend aan de ledenvergadering in De Voorhof, het ontmoetingscentrum van de Protestantse Gemeente, Kerkstraat 64 in Oisterwijk.
Parkeergelegenheid is er voldoende bij het voormalige overdekte zwembad ongeveer 200 meter van de zaal.
Brunhild                     Witches
Brunhild (1987) Gaston Bussière              The Lancashire witches,
                                                                   Harisson Ainsworth

Maria van Deutekom gaat in deze lezing in op het thema ‘Heksen’. Al eeuwenlang doen verhalen over heksen de ronde en je vraagt je af waar die verhalen vandaan komen?
Allereerst komt in de lezing aan de orde wat we eigenlijk onder ‘een heks’ verstaan en welke beelden er zoal zijn over heksen. Soms is dat beeld positief zoals dat van het wijze kruidenvrouwtje maar ook vaak negatief zoals het beeld van de oude toverkol die ziekte en verderf onder de mensen brengt. Hierbij kan de heksenvervolging uit het verleden, die ook in Nederland en Brabant plaatsvond, niet onbesproken blijven.

Vervolgens zoomt zij in op allerlei oude volksverhalen over heksen en geeft daarvan een aantal tot de verbeelding sprekende voorbeelden. Zo hoor je o.a. hoe je een heks kunt herkennen en hoe de betovering valt te doorbreken. Vehalen over heksen uit de Kempen en de Meijerij passeren de revue.

In de laatste jaren is er veel onderzoek gedaan naar ‘hekserij’ waarin o.a. een link wordt gelegd naar de positie van de vrouw in vroeger tijden. Tevens zijn nieuwe gegevens aangedragen over het ontstaan van het vertrouwde heksbeeld op basis van de schilderijen van Pieter Bruegel de Oude.

Ook vandaag de dag doen er nog verhalen over ‘hekserij’ de ronde maar die zijn vooral positief van aard. De verzamelterm hiervoor is ‘Wicca’ waarbij vaak wordt teruggegrepen naar oude religies en culturen. De lezing wordt gelardeerd met afbeeldingen en voordracht van verhaalfragmenten.

Maria van Deutekom is van huis uit docent Nederlands en Theater en was als zodanig werkzaam in het hoger beroepsonderwijs. Voor het tijdschrift ‘Van den Herd’ van Heemkundekring ‘De Heerlijkheid Oirschot’ schreef zij een drietal artikelen over Volksverhalen over heksen. Maria geeft lezingen en schrijfcursussen en is actief als theaterregisseur. Ze schrijft ook zelf verhalen en vertelt die voor publiek. Taal is een rode draad in haar leven.

Toegang voor de leden is gratis. Niet-leden vragen wij een bijdrage van € 4,00 per persoon.

WOENSDAG 25 OKTOBER LEZING PIET PRUISSERS OVER ‘MOEDIGE MENSEN IN OORLOGSTIJD’
Dorpshuis De Es, Dorpsstraat 5C te Esch, aanvang 20.00 uur

Piet Pruijssers uit Sprang-Capelle neemt ons in zijn lezing over ‘Moedige mensen in oorlogstijd’ in woord en beeld mee naar een vrij onbekende Brabantse geschiedenis.

APP  

 Groep André was een Nederlandse 
 verzetsgroep in de Tweede
 Wereldoorlog, actief in het midden
 van de provincie Noord-Brabant. De 
 eerste leden van deze verzetsgroep 
 kwamen met name uit Sprang-Capelle
 en Waalwijk. In de loop van de oorlog
 groeide de verzetsgroep André uit tot
 één van de grootste en belangrijkste
 verzetsorganisaties in Zuid-
 Nederland.  

 

Het is een verhaal (met originele beelden) over moedige mensen die niet toekeken. Over hulp aan Joodse onderduikers, piloten, studenten en anderen die hulp nodig hadden. Over de Biesbosch-crossings, sabotagedaden, overvallen op distributiekantoren en naastenhulp.Maar ook over een vete tussen twee verzetsgroepen, een eigenzinnige dominee, die hoofd was van de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers (LO). Kortom veel wetenswaardigheden van een belangrijke verzetsgroep, met een breed scala aan activiteiten en met de roots in Noord-Brabant.Verhalen van gewone, moedige mensen die geen omstanders waren en toekeken, maar handelden uit naastenliefde omdat zij onrecht zagen. Een jonge huisarts die de spil in het web was bij het onderbrengen van Joodse onderduikers. En wiens handelen zo in het geheim gebeurde dat het vele jaren na de oorlog pas in kleine kring bekend werd. Hij blijkt vele tientallen Joden het leven te hebben gered!  Of het verhaal van een onderduikgever die werd verraden, opgepakt en samen met het Joodse onderduikersechtpaar gevangen werd gezet in het SS-concentratiekamp in Vught. Vervolgens werd hij naar nog drie andere Duitse concentratiekampen gestuurd en als een wonder overleefde hij de oorlog. Helaas werd het Joodse echtpaar via Kamp Vught naar het vernietigingskamp in Sobibor gestuurd en daar direct na aankomst vermoord.

Kortom een presentatie over moed, naastenliefde en tragiek. Helaas heeft de mensheid niet geleerd van de geschiedenis.

Piet Pruijssers, ex-voorzitter van Heemkundevereniging Sprang-Capelle, is (mede) auteur van het boek ‘Zoveel Verhalen’ over oorlogsslachtoffers in de gemeente Waalwijk en auteur van het boek ‘Joodse onderduikers en moedige mensen in Sprang-Capelle’. Tevens is hij als rondleider/vrijwilliger verbonden aan Nationaal Monument Kamp Vught.

Toegang voor de leden is gratis. Niet-leden vragen wij een bijdrage van € 4,00 per persoon.

Heemkundekring De Kleine Meijerij

LOGO De Kleine Meijerij Low resHeemkundekring "De Kleine Meijerij" heeft als werkgebied Berkel-Enschot, Biezenmortel, Esch, Haaren, Helvoirt, Heukelom, Moergestel, Oisterwijk en Udenhout.

De Kring is in 1947 in Helvoirt opgericht en heeft momenteel Haaren als plaats van vestiging.

Bezoekadres Heemcentrum

Monseigneur Bekkersplein 2
5076 AV  Haaren
Tel: 06 - 26 80 08 15

Openingstijden Heemcentrum

 Openingstijden

Woensdag van 9.00 tot 12.00 uur

Vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur

of op afspraak met de bibliotheekcoördinator Philo IJpelaar, telefoon 06-20694624.

U bent er van harte welkom.

Openingstijden Bibliotheek

Woensdagmorgen en vrijdagmorgen 9.00 uur - 12.00 uur of op afspraak 06-20694624.