LEZING FRANS KAPTEIJNS OVER NATUURBEHEER OP DE KAMPINA

kampina 

   Op woensdag 28 september verzorgt
   Frans Kapteijns
   in Cultureel Centrum De Schalm
   te Berkel-Enschot
(Ons Koningsoord)
  Trappistinnentuin 77 te Berkel-Enschot
  een lezing over natuurbeheer op en rond
  de Kampina.
  Aanvang 20.00 uur.

 

Een bekend heidegebied in onze omgeving is de Kampina. De Kampina is  1535 ha groot.
Zij is onderdeel van het Kempisch landschap dat van Boxtel via Moergestel tot in de Belgische Kempen reikt.
De Kampina maakt nu deel uit van het project Het Groene Woud gelegen in de driehoek Tilburg-Eindhoven-Den Bosch.
Het is een natuurgebied, maar ook een cultuurgebied. Je vindt er een uiteenlopende flora en fauna, maar zoals op veel plaatsen staat ook hier
de biodiversiteit onder druk en rukt de verdroging op. Dat stelt nieuwe eisen aan het beheer.
De mens gebruikte de hei om te plaggen als bemestingsmiddel, om schapen te hoeden, maar ook om te ontginnen en als landbouwgrond
te gebruiken dan wel productiebos op aan te leggen.
Kapteijns gaat meer vertellen over de geschiedenis van de Kampina en over de functies en het gebruik van de heide nu en in vroeger tijden.
De heide verdwijnt en de vennen verdampen. Wat moeten we daar aan doen?
Frans Kapteijns, wellicht de bekendste ‘boswachter’ van Natuurmonumenten is een begenadigd verteller en zal ons op onderhoudzame wijze in woord en beeld door de Kampina loodsen.

Toegang voor de leden is gratis. Niet-leden vragen wij een bijdrage van € 4,00 per persoon.