LEZING OVER DE EMANCIPATIE VAN BRABANT
19 maart, 20.00 uur, HelvoirThuis, Helvoirt  

De emancipatie van Brabant

Ruim tweehonderd jaar geleden, in de Franse tijd, werd het voormalige Generaliteitsland Staats-Brabant een volwaardige provincie van de eenheidsstaat Nederland. Het duurde echter nog heel lang voor dit cultureel achtergebleven gebied zich ontwikkelde tot de zelfbewust provincie Noord-Brabant die het nu is. De emancipatie van de Brabantse katholieken speelde daarbij een voorname rol. Door de oprichting van katholieke instellingen van hoger onderwijs in het eerste kwart van de twintigste eeuw ontstond er een eigen culturele en politieke elite met eigen verenigingen van schrijvers en, kunstenaars, journalisten en culturele tijdschriften. Na de Tweede Wereldoorlog bloeide het ‘nieuwe Brabant’ van Jan de Quay zowel op economisch als cultureel gebied. Halverwege de jaren zestig kwam er een abrupt eind aan de rol van de katholieke zuil. Cees Slegers zal een overzicht geven van deze emancipatiegeschiedenis en daarbij frappante gelijkenissen met onze huidige tijd aanstippen.

Dr. Cees Slegers (Cromvoirt 1944) studeerde sociologie in Tilburg. Van 1987 tot 2002 was hij directeur van de Raad voor Welzijn, Onderwijs en Cultuur Noord-Brabant. Vanaf januari 2003 tot 2006 was hij onderzoeker bij de leerstoel ‘Cultuur in Brabant’ bij de Universiteit van Tilburg. In november 2001 promoveerde hij aan de Universiteit Maastricht op het proefschrift Antoon Coolen. Biografie van een schrijver. Hij schrijft boeken over cultuurhistorische onderwerpen en houdt daar lezingen over. Verder is hij actief als trompettist bij The Ballroom Syncopators met muziek uit de ‘roaring twenties’. Hij was auteur van diverse theatrale producties voor amateurs in Den Bosch.

Wilt u deze lezing bijwonen, kom dinsdag 19 maart om 20.00u naar het HelvoirThuis in Helvoirt, Kloosterstraat 30, 5268 AC Helvoirt, tel.  0411-202010.
Parkeren bij de achteringang (te bereiken via de Bloeymanstraat) en in de omgeving van het HelvoirThuis.

We vragen een eigen bijdrage van € 2,00 per persoon aan niet leden.     Leden hebben gratis toegang.