Actueel
Heemkundekring "De Kleine Meijerij"
Heemkundekring "De Kleine Meijerij"

Lezing 'Als stenen konden spreken Rotterdam-Oisterwijk 1940-1945'
Lezing van Bob Keasberry op maandag 1 april 2019 om 20.30 uur in “De Voorhof“, het ontmoetingscentrum van de Protestantse Gemeente, Kerkstraat 64 in Oisterwijk

puin IMG 3195 600  

Onder meer rond het Goorven vinden we nu op de wandelpaden noch her
en der stukken steen als restanten van het puin dat zo’n 75 jaar geleden
vanuit Rotterdam in Oisterwijk terecht kwam.
Deze kapotte stenen waren en zijn de stille getuigen van het zware Duitse
bombardement dat aan het begin van de Tweede Wereldoorlog,
op 14 mei 1940, het historische stadshart van Rotterdam verwoestte.
Een deel van dit Rotterdamse puin werd in 1943 namelijk op last van
de Duitsers afgevoerd naar Oisterwijk. Zij gebruikten het voor de
verharding van de bospaden die leidden naar de munitieopslag in de
bossen nabij het Goorven, Boshuis Venkraai en De Hondsberg.   

Aan de hand van foto’s en andere afbeeldingen vertelt stadsgids Bob Keasberry beknopt het verhaal van deze bijzondere relatie tussen Rotterdam en Oisterwijk. De Tweede Wereldoorlog in Oisterwijk was weliswaar minder dramatisch dan in Rotterdam, maar het venijn zat bij Oisterwijk in de staart, in de weken vóór de bevrijding. Zoals het laten ontsporen van een locomotief bij het Haarens Broek als verzetsdaad op 5 september 1944, de ontploffing van de munitietrein ruim een week later op 16 september, veroorzaakt door Britse bommenwerpers en het opblazen van bruggen door de Duitsers in oktober van dat jaar.

Keasberry schreef er een boek over. Daarin heeft hij ook twee wandelingen opgenomen. Een in Oisterwijk langs oorlogsmonumenten en oorlogsgraven en over de puinverharde paden rond het Goorven. De andere in Rotterdam langs de brandgrens van de verwoeste stad. De wandelingen bieden, naast ruimte voor het herdenken van de slachtoffers, ook gelegenheid om aan de toekomst te denken en stil te staan bij de hedendaagse verworvenheden in een omgeving waarin toen en nu elkaar op een bijzondere wijze ontmoeten. Het boek 'Als stenen konden spreken', uitgegeven door de Stichting Het Kwartier van Oisterwijk, is na afloop van de lezing ook in de zaal te koop, deze avond voor € 5,00.

De toegang voor leden is gratis. Niet-leden vragen wij een bijdrage van € 4,00 per persoon.

 

LEZING OVER DE EMANCIPATIE VAN BRABANT
19 maart, 20.00 uur, HelvoirThuis, Helvoirt  

De emancipatie van Brabant

Ruim tweehonderd jaar geleden, in de Franse tijd, werd het voormalige Generaliteitsland Staats-Brabant een volwaardige provincie van de eenheidsstaat Nederland. Het duurde echter nog heel lang voor dit cultureel achtergebleven gebied zich ontwikkelde tot de zelfbewust provincie Noord-Brabant die het nu is. De emancipatie van de Brabantse katholieken speelde daarbij een voorname rol. Door de oprichting van katholieke instellingen van hoger onderwijs in het eerste kwart van de twintigste eeuw ontstond er een eigen culturele en politieke elite met eigen verenigingen van schrijvers en, kunstenaars, journalisten en culturele tijdschriften. Na de Tweede Wereldoorlog bloeide het ‘nieuwe Brabant’ van Jan de Quay zowel op economisch als cultureel gebied. Halverwege de jaren zestig kwam er een abrupt eind aan de rol van de katholieke zuil. Cees Slegers zal een overzicht geven van deze emancipatiegeschiedenis en daarbij frappante gelijkenissen met onze huidige tijd aanstippen.

Dr. Cees Slegers (Cromvoirt 1944) studeerde sociologie in Tilburg. Van 1987 tot 2002 was hij directeur van de Raad voor Welzijn, Onderwijs en Cultuur Noord-Brabant. Vanaf januari 2003 tot 2006 was hij onderzoeker bij de leerstoel ‘Cultuur in Brabant’ bij de Universiteit van Tilburg. In november 2001 promoveerde hij aan de Universiteit Maastricht op het proefschrift Antoon Coolen. Biografie van een schrijver. Hij schrijft boeken over cultuurhistorische onderwerpen en houdt daar lezingen over. Verder is hij actief als trompettist bij The Ballroom Syncopators met muziek uit de ‘roaring twenties’. Hij was auteur van diverse theatrale producties voor amateurs in Den Bosch.

Wilt u deze lezing bijwonen, kom dinsdag 19 maart om 20.00u naar het HelvoirThuis in Helvoirt, Kloosterstraat 30, 5268 AC Helvoirt, tel.  0411-202010.
Parkeren bij de achteringang (te bereiken via de Bloeymanstraat) en in de omgeving van het HelvoirThuis.

We vragen een eigen bijdrage van € 2,00 per persoon aan niet leden.     Leden hebben gratis toegang.

BOEK EN FILM OVER VERZETSMAN MARTIEN VAN DE WEIJER VERSCHENEN

In aanwezigheid van ruim 300 aanwezigen vond op 5 mei jl. in Tiliander in Oisterwijk de première plaats van de door Oisterwijk in Beeld gemaakte documentaire over verzetsman Martien van de Weijer. Na de vertoning van deze film reikte Ad van de Oord het eerste exemplaar van de in druk verschenen oorlogsdagboeken van Martien van de Weijer aan hem uit. Na afloop van de bijeenkomst kochten velen het boek.
Van de Weijer, inmiddels 94 jaar, hield in de Tweede Wereldoorlog een dagboek bij van zijn bijzondere belevenissen in met name Haaren en Oisterwijk. Bijzonder en uniek, want zijn verhaal bevat een accuraat verslag van tal van verzetsdaden, zoals de overval op het Haarense gemeentekantoor, dat uiteindelijk twee mensen het leven kostte. En zo komt ook een uitgebreide beschrijving van het ontsporen van de trein van Oisterwijk naar Boxtel aan bod. Ook schrijft hij over het dagelijks leven in oorlogstijd in Haaren op zijn onderduikadressen en bij de zusters franciscanessen.
In de film vertelt Martien van de Weijer zelf over de oorlogstijd.
Het 416 pagina’s dikke boek bevat de bijzondere verhalen uit het dagboek dat Martien tijdens zijn onderduikperiode in onder meer Udenhout, Haaren, Oisterwijk en Heeswijk-Dinther bijhield en waarin hij zijn dagelijkse belevenissen optekende.
Samen vormen film en boek een uniek naslagwerk. De documentaire “Ik wilde die Duitsers weghebben” van 45 minuten geeft een bijzondere inkijk in de periode 1943-1945. Het omvat een drietal interviews met Van de Weijer, informatie uit zijn dagboeken, uniek fotomateriaal en nagespeelde scenes. Hierdoor is een mooi portret ontstaan van een gedreven jonge man in oorlogstijd. De film is te zien op www.oisterwijkinbeeld.nl
Het boek ‘Wij sloegen waar wij raken konden’ is op een plezierig leesbare wijze geschreven en voorzien van aantekeningen en kaderteksten. Het boek wordt uitgegeven door Stichting Het Kwartier van Oisterwijk.
Het boek is onder meer verkrijgbaar in Haaren bij museum Gedenkplaats ’40-’45 te Haaren en bij Henk van Helvert, Plataanlaan 6 ; in Oisterwijk bij het Heemcentrum van De Kleine Meijerij, Boekhandel Oisterwijk en Bruna; in Berkel-Enschot bij Boekhandel Verrijt en ook te bestellen via www.kwartiervanoisterwijk.nl.
De prijs is slechts € 22,50 en het ISBN is 978-90-824154-6-9.

Bezoekadres Heemcentrum

Spoorlaan 70
5061 HC Oisterwijk
Tel: 013 528 59 96

Openingstijden Heemcentrum


iedere vrijdagmiddag
13.30 tot 16.00 uur

Openingstijden Bibliotheekwoensdag : 09.00 tot 12.00 uur
vrijdag     : 13.30 tot 16.00 uur