Bossche Protocol
Heemkundekring "De Kleine Meijerij"
Heemkundekring "De Kleine Meijerij"

Aantekeningen uit het Bosch Protocol

1800 - 1810

vanaf de micro-fiches in het Streekarchivariaat in het Kwartier van Oisterwijk, later in het Regionaal Archief Tilburg

transcriptie W. de Bakker

26 januari 1997


's-Hertogenbosch, R.1782
C. Koppelaar, januari 1800 - december 1800 ... / 608
doorlopend uit R.1781 in de microfiches
geen aantekeningen

's-Hertogenbosch, R.1783
C. Koppelaar, januari 1801 - december 1802 ... / 609


1. 1801 juni 26 sH,R.1783,117
Johan Wollaart wnd Otw op 6-6-1801 voor not. Johan van Bruggen sBosch gelooft Christiaan Potters en zuster wnd sBosch 2400 gld

2. 1802 augustus 21 sH,R.1783,401
dhr Carel Storm van sGravesande not. en proc. sBosch namens hr mr Nicolaas Johan van Hanswijk wnd Amsterdam
- een gewincijnsboek gent het chijnsboek van Malois of Heerentals ook genaamd het chijnsboek van het leenhof van Vorselaar geheven wordende in den Udenhout uit gronden aldaar en onder Otw jaarlijks op de 1 mei op den huize Vorselaar thans een hoeve toebehorende de heer Jacob Kien in den Udenhout ontvangen wordende
- item de lenen van den leenhof van Vorselaar etc.
aankomst test. moeder vr Johanna Maria Catharina Hijssel wede hr Johan van Hanswijk 6-8-1786 not. Johan van Bruggen sBosch
tp Stephanus Wilhelmus Fredericus van Heemskerk wnd sBosch

3. 1802 augustus 21 sH,R.1783,402
dhr Carel Storm van sGravesande not. en proc. sBosch namens hr mr Nicolaas Johan van Hanswijk wnd Amsterdam
- item het recht van de gruyt van Otw met de dorpen daartoe behorende namelijk Tilburg Haren Gestel Helvoirt Esch en voorts zoverre de reeninge van Otw is gaande zijnde Udenhout Berkel Enschot Heuclom
aankomst als voor
tp Wilhelmus Pijnenburg wnd Udenhout Adriaan Witlocx te haaren en Adriaan Mommers te Otw

4. 1802 oktober 13 sH,R.1783,426
Jacobus Schijven wnd Otw
- houtbosch te Vugt 6 L

's-Hertogenbosch, R.1784
C. Koppelaar, januari 1803 - december 1804 ... / 610

5. 1803 maart 10 sH,R.1784,39v
dhr Theodorus Sopers lid van de municipaliteit sBosch wnd sBosch namens juffr. Johanna Maria Geertruy Ermers wede hr Wilhelmus Libertus van Herck en van dhr Martinus van der Ven man van juffr. Cornelia Maria Ermers mede wnd sBosch
aankomst van vader hr Andreas Ermers

6. 1803 maart 10 sH,R.1784,40v
deselven
- perceel teulland 3 1/2 L onder Otw in de Schijve achter het Mannenhuis t O de Armen t v Z en W verkrijgeresse t N wede van Liempt
zijnde leenroerig geweest aan den Leenhove van Brabant in sHage
aankomst als voor
tp wede Gerard Heesters wnd Otw

7. 1803 november 16 sH,R.1784,220v
Joost Jan Heerkens man van Maria Martinus Timmermans tev. wede Cornelis Martinus van den Biggelaar wnd Heukelom Jacobus Martinus Timmermans wnd Otw Cornelis Jan van Nieburg wnd Haaren voogden over 4 minderj. krn w. Cornelis Martinus van den Biggelaar geloven 1000 gld
tekent: Cornelus Jan van Nieuwburgh

8. 1804 augustus 14 sH,R.1784,387v
Johannes Leonardus Donkers wnd sBosch namens mr Guilhelmus Josephus Venantius van Hagens man van vr Maria Loomans
jeep 18 1/2 vat rogge in meer van 3 1/2 mud in 7 mud welke pacht Engbert van den Eynde en Elisabeth zijn dochter geloofd hadden op Lichtmis aan Peter van Raast uit
- de helft van diverse goederen van w. Hendrik Blois in par. Otw beemden weilanden en verdere goederen te Loon volgens sch. br. sBosch beate Martyris 1385 laatst betaald 6 vaten door wede Willem van de Ven te Helvoirt 6 vaten door Jacomijn en Jacob van der Meer in den Udenhout en 6 1/2 vat door Cornelis Hamers en J. van der Gouw wnd Udenhout thans vergolden door Adriaan Teurlings
aankomst van w. Francois Loomans die bij koop tegen Petrus Scheffers sch. sBosch 20-7-1756
tp Gerard Peter Verhoeven en Martinus Jan Bertens wnd te Berkel

9. 1804 augustus 14 sH,R.1784,288v
deselven
jeep 11 L rogge en 1 gld 5 st red. op Lichtmis uit
- stuk akkerland gent de Cloot in de akkeren van Heukelom t Nicolaas van Eygen t gem. weg en erve Ambrosius Jans
- stuk land het Breenstuk in coorn. akkers t Ambrosius voorn. t Nicolaas van Eygen het laatst betaald bij Jan Janse Franse aldaar
aankomst van Zacharias Loomans die bij koop tegen Theodora van Meegen c.s. sch. sBosch 7-2-1731
tp Adriaan Jacobus van Rijswijk wnd Heukelom

's-Hertogenbosch, R.1785
C. Koppelaar, januari 1805 - december 1806 ... / 611
geen aantekeningen

's-Hertogenbosch, R.1786
C. Koppelaar, december 1807 - juni 1806 ... / 612
juni - december 1807 ... / 613
januari - juni 1807 ... / 614
juli - december 1806 ... / 615

10. 1807 mei 27 sH,R.1786,89
dhr Wouterus Petrus Gast wnd sBosch
- de helft in huis etc. geheel 40 L vanouds de Raudonck te Haaren etc.
van moeder Maria Catharina Sopers wede Joh. Arn. Gast in dl 4-6-1778
tp Johannes Arnoldus Gast wnd sBosch aan wien de wederhelft competeert

11. 1807 juni 5 sH,R.1786,94
dhr Jan de Bergh secr. sBosch namens dhr Rudolph Nicolaas Manuel man van Arnolda Bles wnd Otw
de helft in 3/4 van 8 klampen grove tienden onder Moergestel gent de Heyze en Heuvel
item in de zaad en spurrietiende van voorn. klampen
de helft in de helft of 1/4 in de vlastienden en in de smaltienden of lammeren beyen barkens en haze tienden
aankomst erfenis boedel Marcelis Bles en dl 18-1-1806 voor not. Carel Storm van sGravesande
tp dhr Dirk Bekkers wnd Chaam

's-Hertogenbosch, R.1787
C. Koppelaar, januari - december 1809 ... / 616
eindigt met 23 wintermaand 1809
geen aantekeningen

's-Hertogenbosch, R.1788
?
geen aantekeningen

's-Hertogenbosch, R.1789
C. Koppelaar, februari 1802 - december 1806 ... / 618
testamenten
geen aantekeningen

's-Hertogenbosch, R.1790
C. Koppelaar, januari 1807 - juni 1808 ... / 619
juli 1808 - december 1809 ... / 620
testamenten
geen aantekeningen

's-Hertogenbosch, R.1791
?
geen aantekeningen

's-Hertogenbosch, R.1792
J. de Bergh, januari 1802 - december 1807 ... / 622

12. 1802 juli 1 sH,R.1792,38
Engelbertus van Ophuyzen wnd sBosch
- perceel akkerland 8 L te Moergestel
tp. Jacobus Timmermans wnd Moergestel

13. 1802 juli 16 sH,R.1792,46v
Hartog Simon koopman sBosch
- huis stal schuur met een hof omtrent 1? L bvvo t O Cornelis Bertens t W steeg v straat t voetpad
aankomst koop tegen Cornelis Embert Schonk sch. Otw 10-9-1799
tp Simon Mozes koompan wnd Otw

14. 1802 september 20 sH,R.1792,62v
fol. 61v Jan van den Braak senior en Peter de Gande voogden minderj. krn Gijsbertus Rudolphus van den Braak alsook Wouterus Deliana Maria en Johanna van den Braak meerj. krn Gijsbertus Rudolphus van den Braak wnd sBosch
- perceel teulland zijnde drie streepen omtrent 2 L onder Otw achter het Mannenhuis bij de Roomsche kerk t Jacobus Antonisse t Jacobus Heesters
aankomst succ. ouders
tp Jacobus Schijvens wnd Otw

15. 1802 december 10 sH,R.1792,86v
dhr Adrianus de Bergh ontvanger der beeden over de stad en meyery van sBosch proc. van dhr Stephanus Wilhelmus Fredericus van Heemskerck wnd sBosch
een gewincijnsboek gent het chijnsboek van Malois of Herentals ook genaamt het chijnsboeck van het leenhof van Vorsselaar geheven wordende in den Udenhout uit gronden aldaar en onder Oosterwijk als andersints jaarlijks op 1 mei op de huize Vorsselaar thans een hoeve toebehorende aan dhr Jacob Kien inden Udenhout
de lenen van t voors. leenhof van Vorsselaar bestaande in leenen van zeekere gespleten hoeve inden Udenhout voors.
aankomst koop tegen hr Carel Storm van sGravesande notaris en procureur sBosch qq 21-8-1802
tp hr Carel Storm van sGravesande

16. 1803 mei 5 sH,R.1792,115v
Jan Herme van de Sande wnd Otw
- een huisje schuur en hof binnen Otw aan het Lindeind t wede Brouwers t krn Jan Bertens v straat t over een gem. voetpad aan erve Jan Wollaards
- perceel land ruim 1 L als voor in de Laarakker t wede Leyten t de armen aldaar v gem. weg t Rekloop
aankomst koop tegen Adriana Biljouw c.s. sch. Otw 30-10-1782
tp aan zijn zoon Hermanus Jan van de Sande in minderinge zijner filiale portie
belast met de helft in jaarl. rente 2 gld 10 st aan Maria van Dal hvr Willem Leonards te Tilburg int geheel losbaar met 75 gld nog 2 gld aan de Armen van Otw en 1 gld 10 st aan het geest. compt. van Otw en onderhoud 1 R dijk Otw Roeydijk ten quohiere nr 53

17. 1803 december 12 sH,R.1792,152v
dhr Petrus Henricus van Fenema notaris en procureur sBosch namens Martinus Jacob Jan Gallieris gewoond hebbend sBosch nu te Rotterdam Nicolaas Cornelis Gallieris wnd te Elten en Leonardus Cornelis Gallieris wnd Otw en namens de enige nog in leven zijnde voogd van mej. Johanna Lydia Gallieris minderj. dr w. hr Jacob Isack Gallieris aangesteld bij onderhandse akte van denselven 2-12-1791 en gequalificeerd bij akte van 18-8-1785 voor not. Johan de Cassemajor sBosch
- een modern heere huis voorzien van vier benedenkamers keuken kasten twee kelders twee privaten koetshuis en stalling zes bovenkamers en zolders schoone tuin waarin zeer veele fruitboomen alles binnen dorpe Otw aan het Kerkeind
de voorn. heeren en juffr. Gallieris aangekomen bij erffenis van hun vader w. hr Jacob Isac Gallieris die bij koop tegen hr Ludolph Diederick Willem Carel Baron van Tengnagel en vrouwe Charlotte Maria baronesse van Spaan echtelieden sch. Otw 10-7-1783
tp Vrouwe G. van Tricht hvr hr mr Herman van Bracht wnd Boxtel
belast met jeec gent den Amersooysche chijns van 1 gld 10 st aan dhr Lambertus van Esch

18. 1803 december 12 sH,R.1792,153v
- een moeshofje te Otw in het Torenstraatje t Hendrik Reinen t het Vrouwenhuis v Torenstraateje t hr Strik van Linschoten
aankomst hr en juffr. Gallieris als voor
tp. als voor

19. 1804 september 24 sH,R.1792,195
Catharina Heessels meerj. ongeh. dr wnd otw
- perceel land zoo akkerland als weyde 8 L te Otw met alle de boomen daarop
- perceel akker en weyland 2 L 18 R met de boomen en houtwassen daarop ook te Otw nevens het vorige perceel t N gem. baan t Z Pieter Hoppenbrouwers en Cornelis Jacobs v W het Wolfssteegje t O Engel en Wouterus van de Wiel
aankomst bij erffenis van haren halven broeder Hendrik Heessels en opvolgende dl sch. Otw 14-11-1796
tp haar zuster Antonetta Heessels hvr Johannes Heesters mede wnd Otw

20. 1804 oktober 8 sH,R.1792,196v
Peter Ketelaars mr orgelmaker wnd Hilvarenbeek

21. 1805 december 5 sH,R.1792,243v
Gerardus van Hest wnd Haaren
- huizinge etc. 1 1/2 L te Haaren (ws. Belverse akkers) en nog o.a.
- perceel hooyland 3 L op het Reut in een meerdere kamp met de wede Cornelis Peynenborgh en Johannes van den Oever t t O en W ... v Z de heer Zaal t N de stroom
tp bij erfmengeling tegen huis etc. aan de Raam van verkrijger onder Haaren Udenhout en Helvoirt Peter Willem Smolders wnd Haaren

22. 1806 maart 24 sH,R.1792,273v
Peter Willem Smolders wnd Haaren
- de helft in huis schuur schop met aangelegen erven 8 L tot Haaren aan het Holleneynde t Willem van der Sterre t Wouter van de Ven v Arnoldus Versteynen t gem. weg
- de helft in een perceel teulland 6 L als voor t erfgen. Arnoldus Peynenburg t .. v de aangemete erve? t ...
- de helft in perceel teulland als voor 7 L t Armen van Haaren t gem. heyde v erfgen. Jacobus van de Pasch t gem. weg
- de helft in perceel teulland 5 L als voor t den Armen van Haaren t Francis van den Boer v Adriaan Brekelmans t gem. weg
- perceel houtbosch te Helvoirt etc.
tp bij erfmengeling aan Gerardus van Hest wnd Haaren
belast met uit het eerstgemelde perceel de helft in 13 vaten rogge aan het Mannengasthuis van Otw de helft in rente van 122 st 8 p aan de Armen van Haaren de helft in rente van 1 gld 2 st aan het Lieve Vrouwegilde te sBosch de helft in 1 gld 2 st hr van Doorn te sBosch

23. 1807 oktober 10 sH,R.1792,355
dhr Gerardus Sterk wnd sBosch
- perceel teulland met houtbosch 4 L te Otw t perceel op heden getransporteerd aan Christiaan Peter Dielissen t perceel getransporteerd aan Fredrik Wagemans v perceel getransporteerd aan Cornelis Jan van Dijk t Buundersteeg
aankomst bij erfenis van zijn tante juffr. Helena Smits wede Gerardus Sterk en dl tegen zijne zuster mej. Klara Sterk wede Johannes van Haften 6-9-1806 voor not. Jan de Bergh sBosch
tp Jacobus van der Loo wnd Otw

24. 1807 oktober 10 sH,R.1792,356
item
- huis stal schop en huisplaats 1 1/2 L gequoteerd nr 30 gent de Kloosterhoeve te Otw t de rivier de Ley t v de heer van Hal t de straat
aankomst als voor
tp Johannes Heesters wnd Otw

25. 1807 oktober 10 sH,R.1792,356v
item
- perceel weyde daar de schuur op staat met houtwasch en met daarlangs lopende laan zo verre dit perceel is strekkende en zoo als afgebakend 2? L te Otw t de abdij van st Geertruy t een perceel op heden getransporteerd aan Jacobus Rijcke c.s. v de rivier de Ley t perceel op heden aan M en P Lust
aankomst als voor
tp dhr Jan Francis van Halwnd Otw

26. 1807 oktober 10 sH,R.1792,357
item
- perceel weyde rondom in heggen met de daar langs lopende laan zo verre dit perceel is strekkende en zoals afgebakend 3? L te Otw t de abdij van St Geertruy en de weide op heden getransporteerd aan de wede Adriaan de Bresser t de perceeltjes weyde op heden getransporteerd aan verkrijgers zoals afgebakend v de weide op heden aan dhr J.F. van Hal t de weide op heden aan Cornelis Jan Verhoeven
aankomst als voor
aan de hrn Martinus Lust en Paulus Lust wnd Otw

27. 1807 oktober 10 sH,R.1792,357v
item
- drie perceeltjes weyde bij elkander gelegen te Otw met schoone heggen 3 L t de weide op heden aan verkrijgers t de steeg v de weide op heden aan Jacobus Rijcke c.s. t de weide op heden aan Cornelis Jan Verhoeven
aankomst als voor
tp hrn Martinus en Paulus Lust wnd Otw

28. 1807 oktober 10 sH,R.1792,357v
item
- perceel weyde met schoone heggen met de daar nevens lopende laan zo verre dit perceel is strekkende en zoals afgebakend 6 L te Otw t perceel op heden aan de wede Adriaan de Bresser t de steeg v weide op heden aan M. en P. Lust t perceel op heden aan Adriaan Zeger Mattijssen
aankomst als voor
tp Cornelis Jan Verhoeven wnd Huiclom

29. 1807 oktober 10 sH,R.1792,358
item
- perceel weide en teulland met zijn heggen en daarneven lopende laan zoverre dit perceel is strekkende en zoals afgebakend 2 L te Otw t perceel op heden aan Cornelis Jan van Dijk t op heden aan J. Andriesse v op heden aan Cornelis Jan Verhoeven t op heden aan C.P. Dielisse
aankomst als voor
tp Adriaan Zeger Mattijsse wnd Otw

30. 1807 oktober 10 sH,R.1792,358v
item
- perceel weyde en teulland met schone houtwasch 5 L te Otw t perceel op heden aan A.Z. Mattijsse t .. v perceel op heden aan Cornelis Jan Verhoeven t op heden aan C.P. Dielisse
aankomst als voor
tp Johannes Andriesse wnd Otw

31. 1807 oktober 10 sH,R.1792,358v
item
- perceel teulland en bosch waarin eenig plantsoen saat met de gehele beukedreef daarnevens 8 L te Otw t perceel op heden aan Jacobus van der Loo t perceel op heden aan A. Mommers v de percelen op heden aan A.Z. Mattijssen en C.J. van Dijk t Buundersteeg
aankomst als voor
tp Christiaan Peter Dielisse wnd Otw

32. 1807 oktober 10 sH,R.1792,359
item
- perceel teulland 3 L te Otw t perceel op heden aan Jacobus van der Loo t Kloosterdijk v perceel op heden aan Cornelis Jan van Dijk t de Buundersteeg
aankomst als voor
tp Frederik Wagemans wnd Otw

33. 1807 oktober 10 sH,R.1792,359v
item
- perceel dijkweide nu teulland met schoon houtwasch 4 L te Otw t de Ecke laan scheidende op de halve sloot t Kloosterdijk v diverse percelen scheidende op de halve sloot t perceel op heden aan wede Adriaan de Bresser zoals afgebakend
aankomst als voor
tp Cornelis Jan van Dijk wnd Otw

34. 1807 oktober 10 sH,R.1792,359v
item
- perceel weyde 2? L met schone heggen en de voorpoting te Otw t de Ecke laan scheidende op de halve sloot t Kloosterdijk v perceel op heden aan Cornelis Jan van Dijk t adbij van st Geertruy
aankomst als voor
tp Johanna Brokken wede Adriaan de Bresser wnd Otw

35. 1807 oktober 10 sH,R.1792,360
item
- perceel teulland met houtwasch 6? L te Otw t perceel op heden aan C.P. Dielisse t perceel op heden aan verkrijger zoals afgebakend v den houtdam hieraangehorende tot op den halve sloot t de Buundersteeg
aankomst als voor
tp Adriaan Mommers wnd Otw

36. 1807 oktober 10 sH,R.1792,360v
item
- perceel teulland met houtwasch 5 L te Otw t t op heden aan verkrijger zoals afgebakend v houtdam hieraan gehorende tot op den halven sloot t Buundersteeg
aankomst als voor
tp Adriaan Mommers wnd Otw

37. 1807 oktober 10 sH,R.1792,360v
item
- perceel teulland met houtwasch te Otw 5 1/2 L en de voorpoting op den Baardijk t perceel op heden aan verkrijger t de Baardijk v op heden aan Wouter Eimert Emmen t Buundersteeg
aankomst als voor
tp Adriaan Mommers

38. 1807 oktober 10 sH,R.1792,361
item
- twee weidjes gent de Streepjes met schoone heggen te Otw 4 L en de voorpoting op den Baardijk t perceel op heden aan A. Mommers t perceel op heden aan J. Heesters v tVoorste Zetveld t Baardijk
aankomst als voor
tp Cornelia Peter Denisse wede Gijsbert den Ouden wnd Otw

39. 1807 oktober 10 sH,R.1792,361v
item
- weide gent het Achterste Zetveld met schoone houtwasch 3? L en de voorpoting op den Baardijk te Otw t de Streepjes t de Moerputten v tVoorste Zetveld t de Baardijk
aankomst als voor
tp Johannes Heesters wnd Otw

40. 1807 oktober 10 sH,R.1792,361v
item
- een weyde gent het Voorste Zetveld met de gehele Zwanenhofsteeg zoverre dit perceel is strekkende tot aan den Beer 3 1/2 L te Otw t percelen op heden aan A. Mommers t perceel op heden aan M. en P. Lust v perceel op heden aan J. Andriesse t op heden aan wede G. den Ouden
aankomst als voor
tp Wouter Emmert Emmen wnd Otw

41. 1807 oktober 10 sH,R.1792,362
item
- een beemd gent t Klein Beemdje rondom in zijne heggen met de geheele Zwanenhofsteeg zoverre dit perceel is strekkende 1 1/2 L te Otw t perceel op heden aan W.E. Emmen t op heden aan verkrijgers v op heden aan Cornelis Jan Verhoeven t op heden aan verkrijgers tot de tweede of breedste sloot
aankomst als voor
tp heren Martinus en Paulus Lust wnd Otw

42. 1807 oktober 10 sH,R.1792,362v
item
- perceel weyland moerveld en bosch gent de Bagijnevelden rondom in zijne heggen met de steeg te Otw t de Zetvelden t mevr. van Linden v Baardijk t de afbakening
aankomst als voor
tp hrn Martinus en Paulus Lust wnd Otw

43. 1807 oktober 10 sH,R.1792,362v
item
- perceel hof met gragten en de geheele steeg te langs lopende met schoone houtwasch gent Zwanenhof 4 L te Otw zoals afgebakend tussen dit een de percelen op heden aan Martinus en Paulus Lust en Johannes de Brouwer
aankomst als voor
tp Jan Francis van Hal wnd Otw

44. 1807 oktober 10 sH,R.1792,363
item
- een bosje gent het Bosje nevens de Ley met de steeg daar langs lopende met zeer schone houtwasch 3 L te Otw strekkende van de afbakening van het perceel op heden aan hr J.F. van Hal t perceel op heden aan Jacobus Rijcke en H.A. van Iersel
aankomst als voor
tp Johannes de Brouwer wnd Otw

45. 1807 oktober 10 sH,R.1792,363v
item
- perceel weyde 1 1/2 L met schoone houtwasch te Otw aan de Ley aan een zijde t perceel op heden aan M. en P. Lust v perceel op heden aan Johannes de Brouwer t perceel op heden aan J.F. van Hal
aankomst als voor
tp hrn Jacobus Rijcke wnd Otw en Heiliger Adriaan van Iersel wnd Udenhout


's-Hertogenbosch, R.1793
?
geen aantekeningen

's-Hertogenbosch, R.1794
J. de Bergh, januari - december 1808 ... / 624

46. 1808 oktober 24 sH,R.1794,198
fol. 182 mej. Anna Maria van Geyn meerj. ongeh. wnd sBosch executeur boedel Adrianus van den Dungen
jeep 1 mud rogge Otw maat uit meerdere pacht van 2 mudden rogge uit
- onderpanden gent den Leempoel te Berkel
geloofd bij Gijsbert van de Leempoel aan Jutte wede Nicolaas van Aarle sch. br. sBosch de derde dag na St Jan geboorte 1385
thans vergolden wordende door Arnoldus Stoirmans te Enschot en de wede van Eersel te Berkel
als Adriaan van den Dungen bij koop van Johannes Vissers sch. br. sBosch 30-8-1782
tp Wouter van Eersel wnd Berkel

's-Hertogenbosch, R.1795
J. de Bergh, januari - december 1809 ... / 625

Van 1810 is geen protocol bewaard, enkel een registratieregister.

 

Bezoekadres Heemcentrum

Spoorlaan 70
5061 HC Oisterwijk
Tel: 013 528 59 96

Openingstijden Heemcentrum


iedere vrijdagmiddag
13.30 tot 16.00 uur

Openingstijden Bibliotheekwoensdag : 09.00 tot 12.00 uur
vrijdag     : 13.30 tot 16.00 uur