Vlugschriften (uitgaven)
Heemkundekring "De Kleine Meijerij"
Heemkundekring "De Kleine Meijerij"

Over Noud Smits, Gerardus Mutsaers en Nicolaa Pieren en de Oisterwijkse motte-burcht ‘Ter Borch’

Op 7 maart jl. nam Noud Smits na 25 jaar afscheid als voorzitter van Heemkundekring De Kleine Meijerij. Gelet op die langdurige staat van dienst was dat reden voor Wim de Bakker om eens heemkundig, historisch en genealogisch terug te blikken. Het nieuwe nummer van de 67ste jaargang van het heemkundetijdschrift De Kleine Meijerij (2016, nummer 1) begint met zijn artikel over Noud Smits met daarin ook een kwartierstaat die teruggaat tot ca. 1780 en laat zien dat Noud geworteld is in het werkgebied van onze kring en ook Haarense voorouders had.

Joost van der Loo geeft ons een inkijkje in het leven van zijn betovergrootvader Gerardus Mutsaers (1781-1856) woonachtig te Tilburg, Enschot en Udenhout. Hij had geen gemakkelijk leven, trouwde drie keer wegens het al vroeg overlijden van zijn twee eerste echtgenotes. Verder verloor hij al op jonge leeftijd zijn beide ouders en bleven zijn eerste twee huwelijken kinderloos. Zijn derde huwelijk, hij trouwde in 1829 met Nicolaa Pieren, was gelukkiger. Het echtpaar kreeg vier kinderen.
Anton van Dorp doet kort verslag van de recente archeologische opgravingen in de Enschotse Streepstraat. Hier werden enkele middeleeuwse huisplattegronden gevonden. Een vondst die de “duistere” Enschotse middeleeuwen weer wat lichter maakt.

Martin van der Waals verhaalt over het bezoek in 1929 van de beroemde Amerikaanse jazz-musicus Adrian Rollini aan de familie Eschauzier (de ’Russische madam’) in Heukelom. Bas Aarts vertelt over de dynastieke banden en wederzijdse motte-burchten van Landen en Tilburg-Oisterwijk. Een actueel onderwerp nu Brabants Landschap het Suijsse Bos heeft aangekocht. Dit moerassige stukje elzenhakhoutbos ligt op het voormalig burchtterrein van de motte ‘Ter Borch’.

In de reeks ’Beelden uit de mobilisatiejaren 1914-1948’ besteedt Anton van Dorp aandacht aan de talrijke Friese militairen die in de periode 1914-1918 in Moergestel ingekwartierd waren. Hij maakt daarbij gebruik van de berichtjes die deze jongemannen op de kaarten schreven die ze naar het thuisfront stuurden.

Nol van Harrieje schrijft in het Moergestels dialect over een generatiekloof.
De webtip voert ons mee naar de website www.topotijdreis.nl die het mogelijk maakt van achter je beeldscherm 200 jaar topografische kaarten te raadplegen.
Verder nog een aantal Haarense zegswijzen van Cees Verhoeven en enkele boekaankondigingen waaronder Ziehier! Wij verkopen 77 kasteelhoeven over onder andere kasteel Nemerlaar met 8 hoeven Ik Koos Kluytmans. Samen één. De mens, de natuur de dieren en Schepenbanken in de Kempen.

Download hier de Inhoud "De Kleine Meijerij" 2016-1 maart 

Heemkundekring De Kleine Meijerij

LOGO De Kleine Meijerij Low resHeemkundekring "De Kleine Meijerij" heeft als werkgebied Berkel-Enschot, Biezenmortel, Esch, Haaren, Helvoirt, Heukelom, Moergestel, Oisterwijk en Udenhout.

De Kring is in 1947 in Helvoirt opgericht en heeft momenteel Haaren als plaats van vestiging.

Bezoekadres Heemcentrum

Monseigneur Bekkersplein 2
5076 AV  Haaren
Tel: 06 - 26 80 08 15

Openingstijden Heemcentrum

 Openingstijden

Woensdag van 9.00 tot 12.00 uur

Vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur

of op afspraak met de bibliotheekcoördinator Philo IJpelaar, telefoon 06-20694624.

U bent er van harte welkom.

Openingstijden Bibliotheek

Woensdagmorgen en vrijdagmorgen 9.00 uur - 12.00 uur of op afspraak 06-20694624.