Vlugschriften (uitgaven)
Heemkundekring "De Kleine Meijerij"
Heemkundekring "De Kleine Meijerij"

Inschrijven Nieuwsbrief knop

NIEUW KLEURRIJK NUMMER DE KLEINE MEIJERIJ

Over bakker Jo Hoevenaars, schoolopziener van Oppenraaij, dokter Van den Heuvel, eeuwling Bart Mutsaers, brand in de Winkelschehoek en en windhoos in Oisterwijk.

 

In het nieuwe nummer van het heemkundetijdschrift De Kleine Meijerij (2017, nummer 4) schrijft Joost van der Loo over de Helvoirtse Jo Hoevenaars (1906-1975). Zijn vader dreef een winkel met garen en knopen aan de Lindelaan en Jo was bakker en had een broodtoer in Biezenmortel en de zuidkant van de Drunense Duinen in Udenhout. Zijn toer ging nog met paard en wagen. Hij liet een ‘merkwaardig’ notitieboekje na dat ons een goed beeld geeft van zijn turbulente leven. Het bevat aantekeningen over zijn diensttijd, recepten van  krentenbrood en speculaas en klantenlijstjes. 

Joost van der Loo schreef ook een artikel over Bart Mutsaers uit Udenhout die recent zijn honderdste verjaardag mocht vieren. Bart werd melkhandelaar  en Annie van Roessel schrijft over een brand die in 1888 enkele boerderijen in de Winkelschehoek in Udenhout in de as legde.
In 1905 vierde schoolopziener Willem van Oppenraaij zijn 25-jarig schoolopzienersjubileum. Ter gelegenheid daarvan werd een prachtig handgeschreven en ingekleurd album gemaakt waarin alle scholen uit de onder zijn inspectie vallende districten, waaronder die van Oisterwijk, fraai vermeld werden. Frans Schure schrijft een artikel over deze boeiende man. Van Oppenraaij, afkomstig uit Bemmel, woonde onder meer in villa Eureka aan de Haarenseweg 1.

Dokter Koos Vermuë werd nieuwsgierig naar wie hem in de afgelopen eeuwen in Oisterwijk in het medisch ambacht voorgingen en kwam daarbij op het spoor van dokter Antoon van den Heuvel die van 1883 tot 1910 in Oisterwijk werkzaam was. Hij was de opvolger van dokter Bolsius en werd in 1883 tegen een jaarsalaris van € 1000,00 aangesteld als gemeente-arts te Oisterwijk. Hij woonde aan De Lind 40. Oisterwijk telde toen zo’n 2900 inwoners. Vermuë vertelt over Van den Heuvel, zijn werk en het Oisterwijk van toen, in het bijzonder ook de lokale gezondheidssituatie.

In zijn serie over de mobilisatie tijdens de Eerste Wereldoorlog schrijft Anton van Dorp over een windhoos die in 1914 de boerderij van Johannes van de Ven aan de Heusdensebaan verwoeste (nu nr. 94) en die Adriana, de oudste dochter in het gezin van de Ven, het leven kostte. Zij kwam om door een vallende balk en reddingshandelingen door ingekwartierde militairen mochten niet meer baten..

Van der Loo besteedt verder aandacht aan het merkwaardige notitieboekje van de Helvoirtse bakker Jo Hoevenaars. Dit boekje geeft een mooie inkijk in het turbulente leven van deze man.
Tot slot weer een aantal Haarense zegswijzen in dialect van Cees Verhoeven.
De webtip wijst op de website www.velehanden.nl  waar door inzet van vele vrijwilligers archieven online toegankelijk worden gemaakt.

De boekaankondigingen attenderen op recent verschenen historische boeken: over twintig jaar Wiekentkunst in Moergestel, het riviertje de Reusel, Moergestelse gedichten, 75 Jaar Sinterklaasfeest in Oisterwijk en het Middeleeuwse Udenhout. Daarnaast bevat dit nummer traditiegetrouw een overzicht van alle artikelen en literatuuraankondigingen in de afgelopen jaargang.

Download hier de Inhoud "De Kleine Meijerij" 2017-4 december

Heemkundekring De Kleine Meijerij

LOGO De Kleine Meijerij Low resHeemkundekring "De Kleine Meijerij" heeft als werkgebied Berkel-Enschot, Biezenmortel, Esch, Haaren, Helvoirt, Heukelom, Moergestel, Oisterwijk en Udenhout.

De Kring is in 1947 in Helvoirt opgericht en heeft momenteel Oisterwijk als plaats van vestiging.

Bezoekadres Heemcentrum

Monseigneur Bekkersplein 2
5076 AV  Haaren
Tel: 013 - 528 59 96 (in aanleg)

Openingstijden Heemcentrum


iedere vrijdagmiddag
13.30 tot 16.00 uur

Openingstijden Bibliotheekwoensdag : 09.00 tot 12.00 uur
vrijdag     : 13.30 tot 16.00 uur