Verkrijgbare boeken
Heemkundekring "De Kleine Meijerij"
Heemkundekring "De Kleine Meijerij"

noutabeedanikgroetjeAuteur: Noud Smits (samensteller). Oisterwijk 2006, ill. 192 p.

ISBN-lO: 90810558-1-x en ISBN-13: 978-90-810558-1-9

Deze titel uit het theaterstuk "De Jantjes", welke herinneringen oproept aan het vertrek van de matrozen naar de Oost, is gekozen voor het boekwerkje, dat Heemkundekring 'De Kleine Meijerij' uitgeeft en verhaalt over de wetenswaardigheden van een vijfjarig verblijf in Indië van onze jongens uit ons werkgebied, te weten BerkelEnschot, Biezenmortel, Esch, Haaren, Helvoirt, Heukelom, Moergestel, Oisterwijk en Udenhout. De verschrikkingen van de oorlog 1940-1945 in eigen land behoorden nog maar net tot het verleden of jonge Nederlandse knapen van soms nog geen twintig jaar gingen als oorlogsvrijwilliger of als dienstplichtige naar de toenmalige kolonie Nederlands-Indië om er 'orde en vrede' te brengen. Meer dan vijf jaar - ver van huis en haard - hebben onze jongens zich toen gekweten van hun taak, terwijl later bleek, dat de strijd een vergeefse strijd was geweest. Hun verblijf in de Oost was overigens niet alleen gekenmerkt door het bestrijden van de vijand, maar ook door hulp- verlening (voedseldistributie) aan de arme bevolking; door ziekenverpleging, ook aan de inlandse bevolking; door het herstellen van de infrastructuur (wegen en bruggen herstellen); enz.; enz.


De traumatische ervaringen van onze jongens, opgedaan in de Oost, hebben een groot deel van hun verdere leven bepaald. Zij kwamen terug in eigen land, een land van wederopbouw; waren gedurende hun verblijf in het voormalig Indië in korte tijd van jongeman volwassen geworden, hadden de verschrikkingen aan den lijve ondervonden, onrecht stond op hun netvlies geëtst, maar bij thuiskomst konden zij hun verhaal niet kwijt. Met hun gebruinde huid kregen zij zelfs opmerkingen te verwerken als: 'Nou, jij hebt lekker in de zon kunnen liggen! En wij maar hier de handen uit de mouwen steken!' Soortgelijke opmerkingen, waarin totaal geen begrip bestond voor datgene wat zij doorstaan hadden, zorgden er mede voor, dat zij hun opgedane ervaringen vóór zich hielden. Slechts tegenover dienstmakkers van toen konden zij hun verha!en kwijt. Want de kameraadschap, de onderlinge solidariteit was voor de militairen van toen de band die hen samenhield.

Het boekje is samengesteld door A. Smits als resultaat van ijverige naspeuringen van een werkgroep bestaande uit enthousiaste leden van de Kleine Meijerij ten behoeve van .de grote tentoonstelling over Nederlands-Indië tijdens de Heemdagen van 2002 in Berkel-Enschot. Naast de achtergronden van de strijd in Oost-Indië is een uitgebreide naamsgewijze opgave van de jongemannen uit het werkgebied van de Kleine Meijerij opgenomen die overzee, zowel in de West als in de Oost uitgestuurd waren voor het Vaderland. 

 

Bestellen

Heemkundekring De Kleine Meijerij

LOGO De Kleine Meijerij Low resHeemkundekring "De Kleine Meijerij" heeft als werkgebied Berkel-Enschot, Biezenmortel, Esch, Haaren, Helvoirt, Heukelom, Moergestel, Oisterwijk en Udenhout.

De Kring is in 1947 in Helvoirt opgericht en heeft momenteel Haaren als plaats van vestiging.

Bezoekadres Heemcentrum

Monseigneur Bekkersplein 2
5076 AV  Haaren
Tel: 06 - 26 80 08 15

Openingstijden Heemcentrum

 Openingstijden

Woensdag van 9.00 tot 12.00 uur

Vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur

of op afspraak met de bibliotheekcoördinator Philo IJpelaar, telefoon 06-20694624.

U bent er van harte welkom.

Openingstijden Bibliotheek

Woensdagmorgen en vrijdagmorgen 9.00 uur - 12.00 uur of op afspraak 06-20694624.