scannen00014

Auteurs: Henk van Sambeek, Nettie van de Langenberg-Scheepers

Jaar van uitgave: 2010

Uitgever: De Kleine Meijerij

Omvang: 64 pagina’s

ISBN: 9789081055833

Formaat: 22×30 cm

 

Cultuurhistorisch onderzoek
De basis wordt gevormd door de resultaten van een cultuurhistorisch onderzoek dat in 2008 door RAAP Archeologisch Adviesbureau, in opdracht van Waterschap De Dommel, is afgerond. Het Waterschap was immers van plan om het beekdal van de Essche Stroom opnieuw in te richten. Centraal daarbij stond het herstel van de oude beekloop en dat betekende dat het landschap aardig op de schop zou gaan. Cultuurhistorische waarden en elementen zijn onderzocht en meegenomen in de verdere planvorming en uitvoering van de herinrichtingswerkzaamheden. Een van de onderzoekers, de archeoloog Jan Roymans, betitelt het beekdal van de Essche Stroom daarbij als ‘één giga-archiefkast’ vol cultuurrijkdom en dat is niet overdreven!
Essche vertegenwoordigers van Heemkundekring De Kleine Meijerij, Henk van Sambeek en Nettie van de Langenberg-Scheepers, hebben de bevindingen van de archeologen in een begrijpelijke taal op schrift gesteld, uitgebreid met eigen onderzoek en verlevendigd met ruim zestig afbeeldingen, waaronder vele unieke foto’s.

 

Bestellen