TilburgExcursieDeelnemersDit jaar hebben we Mart van den Oever bereid gevonden om bomenwandeling te verzorgen in het Leijpark in Tilburg.

Het startpunt ligt bij de Mariakapel op de hoek van de Ringbaan Zuid en de Berglandweg (dit is de weg die van de Ringbaan Zuid naar Etenstijd en naar het St. Elisabethziekenhuis leidt.

Op zaterdag 31 mei zal Mart van den Oever ons rondleiden op het terrein en door de omgeving van het Leijpark in Tilburg. Een park dat prachtig onderhouden is met bijzondere bomen.

Hij zal dan op zijn bekende enthousiaste en onderhoudende wijze over de bomen en deze bijzondere omgeving vertellen.

Het Leijpark is een park in Tilburg van 30 ha. Het is ontworpen door Leonard Springer en ligt aan de zuidoostrand van de stad. Het park wordt omsloten door de Kempenbaan, de Ringbaan Zuid, de Prof. Van Buchemlaan en het St. Elisabethziekenhuis. Het park is vernoemd naar het riviertje de Leij dat er langs stroomt.

Hoewel het ontwerp stamt van 1919 is het park pas aangelegd van 1934-1939 als werkverschaffingsproject. Dit uitstel werd veroorzaakt door problemen met de grondaankoop, waardoor lange tijd een boerderij in de weg heeft gestaan voor volledige realisatie van het ontwerp. Het park is aangelegd in Engelse landschapsstijl. Door de aanwezigheid van de Nieuwe Leij waren er aanvankelijk veel drassige stukken in het ontwerpgebied. Springer heeft op hoge leeftijd nog een gewijzigd ontwerp moeten maken omdat er nog problemen met de onteigening bleven voortbestaan.

 

Aanvang: 10.00 uur bij de bovengenoemde Mariakapel.
Kosten: € 2,- per persoon ter plaatse te voldoen (liefst gepast)